Alfa, Flegmatikas and Sustok, akimirka žavinga

Written in Lithuanian by Juozas

Add

Alfa

Alfa
Kas tai yra – alfa?
Ar jūs – alfa?
Nežinau kaip jūs
Bet aš tai alfa.
Suprantat, yra alfos ir yra betos.
Tai arba tu alfa arba beta
Geriau būt alfa.

Svarbiausia – neklausyt kitų
Jeigu turi nuomonę tai jos ir laikytis nes jeigu pakeisi tai būsi beta.

Dar svarbiau – neprisirišt prie nieko.
Nes jeigu tu įsimylėsi tai tu būsi beta, tikras alfa sau to neleistų nes jis nepriklausomas.

Tiesiai stovėt išmetus krūtinę
Nors gimnastikos nelankei, tu gerai žinai kaip reikia spaust štangą ir šniot proteiną, tavo kūnas raumeningas, tai nebijok jo parodyt ir išmesk dar didesnį rėmą. Stovėk tiesiai ne dėl to, kad tau tai gaunasi organiškai, stovėk tiesiai iš įtampos nes jei nestovėsi tai kiti galvos kad tu silpnas.

Parodyk savo raumeningą kūną.
Nes esmė yra savo raumenis padaryt kuo didesnius ir gražesnius.
Ir svarbu bicepsus tricepsus, papus ir šikną. Tie visi smulkūs vidiniai raumenys niekam nerūpi todėl nešvaistyk ant jų laiko. Jei raumens nesimato akimi – netreniruok jo, net jeigu tai smegenys.

Taip, pažiūrėk į moksliukus, jie laimingi?
Tikras alfa ne overthinkina, jis ne galvoja o daro.

Taip kad daryk, daryk bet ką. O kai darai – argh- rėk kad visi girdėtų ir įsikelk į instagramą kad visi matytų.
Nes tu alfa, bandos vadas.

Ir svarbiausia – skleisk žinią kitiems.
Mokyk tuos, kurie to nusipelnė apie alfas ir apie betas
Ir kad žmogus yra gyvūnas ir per daug metų niekas nepasikeis.
Necituok biblijos, nes tada jau būsi Jėzaus beta.
Mokyk kitus vyrus, kad arba tu arba tave.
O jeigu norėsi pasirodyt protingesnis tai viską aiškink per krepšinio prizmę, kad gyvenimas tai kašys
Ir arba tu laimi arba pralaimi.
Aiškink visiems kad viskas yra kaip klasėj – arba tave dūchina arba tu dūchini.
Sutrauk neaprėpiamą visatos paslaptį kurios genijai nesugebėjo įminti per šešis tūkstančius metu rašytinės žmonijos istorijos, sutrauk ją iki kašio, sutrauk iki mokyklinio suolo hierarchijos, sutrauk ją iki žodžio alfa kurį perskaitei internete. O tada viskas bus aišku.

Ir neleisk betoms pakeist tavo požiūrio. Net jeigu jie sakys „patrauk savo supistus karius, jie miršta“.
Būk alfa.

***

Flegmatikas

Kai vaikystėj esi lėtas ir žaidi gaudynių
Būna baisu kad niekada nieko nebepagausi
Amžinai vaikysiesi vienas visus
Ir visi iš tavęs juoksis.

Iš pradžių nuo tavęs bėgs.
Kai pamatys, kad per lengva, bėgs ir juoksis.
Galiausiai daugiau juoksis negu bėgs.
Tada ir juoktis pasidarys per lengva.
Šaipysis.
Vadins lėtu
Lėtapėdžiu
O kai ir tai bus per lengva
Tave pavadins flegmatiku.

Tuomet suprasi kad esi ne tik lėtas, bet ir durnas, nes net nežinai ką reiškia ta flegmatikas.
Nusižeminęs ir parodęs savo kvailumą, pas tuos pačius žmones turėsi klaust: kas aš – kas tas flegmatikas?

Jie vėl juoksis…

Paskui sužinosi, kad pasak kažkokių psichologų
Yra keturi žmonės:
Cholerikai, sangvinikai, melancholikai ir flegmatikai.

Net šioje klasifikacijoje, kartais pirmiausia aprašomi sangvinikai, kartais cholerikai,
bet flegmatikas – visada paskutinis.

Ir kai žmogaus paklausi – kas jis toks, jis atsakys:
cholerikas – karštai ir besididžiuojant
sangvininkas – ramiai ir užtikrintai
melancholikas – depresyviai, bet vistiek besididžiuojant
ir niekas neprisistatys kaip flegmatikas
Bet jei pasitaikys tas vienas iš milijono, tai pasakys:
flegmatikas – su gėda ir pasidavimu visiems cholerikams ir sangvinikams.

Jei kasnors paklaus manęs, kas aš toks,
Aš sakysiu kad esu sangvininkas, ramiai ir užtikrintai.
Nesakysiu kad gaudynės man būdavo aštuntas pragaro ratas
Kiek mane buvo užpuolę ar apvogę – tiek aš sustingdavau ir nieko nedarydavau, bet nesakysiu ir to.
Kiek prieš mano akis yra nuvilioję mano mylimąją o aš nieko dėl to nedariau – nesakysiu.
Kiek prieš mane buvo užlindę eilėje-
Kiek laukiau „to momento“ pakviest kažką šokt
Kiek gaudynių baigės „Juozas gaudo? Ai, tai baigiam žaist“
Nesakysiu kaip džiaugdavaus kai gaudynėse būdavo dar vienas lėtas vaikas
Kaip liūdėdavau kai jis vistiek mane pagaudavo.
Nesakysiu kaip mano visi draugai jau susituokę ir turi savo namus ir darbus kur uždirba du tūkstančius eurų į mėnesį.
Nesakysiu kaip per gaudynes bijodavau kad taip nieko ir nepagausiu
Ir amžinai vaikysiuosi visus.
Sakysiu – aš sangvininkas. Ramiai ir užtikrintai.

***

Sustok, akimirka žavinga

Sustok, akimirka žavinga,
Ne dėl to, kad aš laimingas
O dėl to, nes nebespėju

Sustok, nes po studijų į darbą
Sustok, nes dar namuose remontas
Sustok, nes sumuštiniai nebeskanūs

Palauk, nes rytoj vėl šeštą keltis
Palauk, nes pachmas nebe taip jau greit praeina
Palauk, nes uždustu kai reikia lipt į trečią aukštą

Woop woop! Akimirka žavinga, sustojam šalikelėj
Nes greitį viršiji

Jeigu tu būtum draugelis,
Tai tikrai būtum tas, pas kurį bandai į mašiną įlipt, o jis metriuką pavažiuoja

Neskubėk taip, nes aš kasdien vis dar prisimenu vaikystę
Pristabdyk bent jau, nes nuo aštuonių iki penkių
Palauk truputį, nes nenoriu dar vaikų

Sustok ne dėl Fausto, o dėl to žmogaus kuris skaityt kada jau nebeturi.
Sustok dėl to japono, kuris kas rytą metro miega atsistojęs.
Sustok dėl daugiavaikės motinos.
Sustok dėl tų, kurie per du etatus.
Sustok, ar bent jau negreitėk su kiekvienais metais.

Sustok, nes jau daug metų nebeturim laisvo laiko
Bandom linksimintis, bet sąžinė vis graužia kad nedarom to ko reikia
Sustok bent tu, nes biologiniai laikrodžiai nestoja
Sustok, nes gyvenimas baigsis ne kažkada vieną dieną,
Jis baigiasi su kiekviena prabėgančia minute
Sustok, nes vis dar nežinau kuo būti

Sustok, akimirka žavinga,
Ne dėl to, kad aš laimingas,
Sustok, nes nebespėju tokiu pasijust.

Published October 18, 2023
© Juozas

Alpha, Phlegmatic and Beautiful moment, do not pass away

Written in Lithuanian by Juozas


Translated into English by FLUP

Alpha

Alpha!
What is alpha?
Are you alpha?
I don’t know about you,
But I’m an alpha.
You know, there’s alphas and betas.
And you’re either an alpha or a beta.
And it’s better to be an alpha.
How to be an alpha?

Most important thing – you don’t listen to anybody.
If you have an opinion, you stick by it, if you change it you’re a beta.

Even more important- don’t attach yourself to anything.
If you fall in love you’re a beta, real alpha doesn’t let it happen because an alpha is independent.

Stand straight with your chest out.
You know well how to bench press and take protein, your body is muscular, don’t be afraid to show it and expand yourself even a little bit more. Stand straight not because it’s organic to you, stand straight from the pressure – if you don’t stand straight, everyone will consider you weak.

Display your muscular body.
Muscles need to be big and beautiful.
Especially biceps, triceps, chest and booty. Nobody cares about your little inner muscles, so don’t you waste time on them. If a muscle can’t be seen by the eye – you skip it, even if it’s the brain.

Yeah, look at those nerds, are they happy?
A real alpha doesn’t overthink, he doesn’t even think, he just does it.

So do it, do anything. And when you do – scream, so everybody hears it, and put it up on Instagram, so everyone sees it.
‘Cause you’re an alpha – the leader of the pack.

And most importantly – spread the word.
Teach those, who are worthy, about alphas and betas.
And that humans are animals and in many many years nothing will change.
Don’t cite the bible or you’ll become a Jesus’s beta.
Teach other men – that either it’s you or it’s someone else.
And if you want to be seen as really smart, explain everything through basketball, that life is basketball and you either win or lose.
Tell everyone, that it’s just like a classroom – either you bully or you’re getting bullied.
Simplify the immeasurable secret of the universe that geniuses failed to explain through six thousand years of written human history, simplify it to a basketball game, simplify it to a classroom, simplify it to a word – alpha- that you read on the internet. Then, everything will be clear.

And don’t let betas change your opinion. Even if they scream “send your fucking troops home, they’re dying!”

Be alpha.

***

Phlegmatic

When you are a slow kid and you’re playing tag
It’s always scary that you’re never going to catch anyone
That you’re just going to chase everyone, alone, forever
And everbody’s gonna’ laugh.

At first, they’ll just run away from you
When they’ll notice that it’s too easy, they’ll start to run and laugh
At one point they’ll laugh more then they’ll run
Then even laughing will become too easy
They’ll start bullying you.
Calling you slow.
Slowfooted.
And finally –
Phlegmatic.

Then you will come to the realisation that not only are you slow, you are stupid, you don’t even know: what is this -phlegmatic-? Humbled, and not afraid to show your illiteracy, you will ask the same people: who am I? Who is this, -phlegmatic-?

They’ll laugh again…

Later on, you’ll find out, that, according to some psychologists,
There are four people:
Cholerics, sanguines, melancholics and phlegmatics.

Even in this classification, sometimes sanguines are written first, sometimes cholerics, but phlegmatics are always last.

And when you’ll ask a person – who are you? The’ll answer:
Choleric – passionately and proudly
Sanguine- calmly and confidently
Melancholic- depressed, yet still, proudly
And no one will tell you that they are phlegmatic
But if you’ll find that one in a million, they’ll say:
Phlegmatic – with shame and submisivness to all the cholerics and sanguines.

***

Beautiful moment, do not pass away

If someone would ask me, who am I,
I’ll tell them that I’m a sanguine, calmly and confidently.
I won’t tell them that for me playing tag was the eight circle of hell
How many times I was robbed – I just stood there and did nothing, but I won’t tell them about it either
How many times my love was taken by someone else in front of my eyes, but I just stood there and did nothing – I won’t tell.
How many times I was cut in line-
How long I waited for the moment to ask someone for a dance
How many times playing tag ended in „Juozas is chasing? Oh, let’s just stop playing“
I won’t tell them how happy I felt when there was another slow kid playing.
And how doomed I felt when he would still catch me.
I won’t tell them how all of my peers are married, living in their own apartaments, working for two thousand euros a month.
I won’t tell them how scary it was playing tag, that you’re just going to chase veryone, alone, forever.
I’ll answer:
Sanguine. Calmly and confidently.

Stop beautiful moment, do not pass away.
Not because I’m happy.
Because I need more time.

Stop please, because after studying there’s work.
Stop, because my walls need repainting.
Stop, because sandwiches aren’t tasty anymore.

Wait a minute, because I need to get up at six tomorrow
Wait, because hangovers are really starting to hang over
Wait, because I’m starting to get tired when I need to climb some stairs.

Woop woop! Beautiful moment, stop at the side of the road.
I am giving you a speeding ticket.

If you were my friend, you would certainly be the one whose car I am trying to enter, and you just keep driving one meter forward.

Don’t rush so much, because everyday I still remember my childhood
Slow down at least, because tomorrow is again nine to five.
Hold on a second, because I still don’t want to have kids and a wife

Stop, not because Faust asked you,
Because a man doesn’t have time to read Faust anymore
Stop for that Japanese guy, who every morning falls asleep standing up in his train to work.
Stop for the mother of five.
Stop for those who are working on two jobs.
Stop, or at least don’t become faster every year.

Stop, because it’s been a while since we had free time.
We are trying to have fun, but there is work to be done,
And it’s eating our mind.

At least you stop, because biological clocks never do,
My life is ending with every day that passes
If I can ask this,
For sure,
Stop beautiful moment, do not pass away.
Because I’m rushing so much,
I don’t know what happiness is anymore.

Published October 18, 2023
© FLUP
© Specimen

Alfa, Fleumático and Momento lindo, não passe

Written in Lithuanian by Juozas


Translated into Portuguese by Guilherme Gontijo Flores

Alfa

Alfa!
O que é alfa?
Você é alfa?
Não sei quanto a você,
mas eu sou um alfa.
Você sabe, há alfas e betas.
E ou você é um alfa ou é beta.
E é melhor ser um alfa.
Como ser um alfa?

A coisa mais importante: não dê ouvidos pra ninguém.
Se tiver uma opinião, mantenha, e se mudar, você é um beta.

Ainda mais importante – não se apegue a nada.
Se você se apaixonar, será um beta; um verdadeiro alfa não deixa isso acontecer, porque um alfa é independente.

Fique ereto com o peito para fora.
Você sabe muito bem como fazer supino e tomar proteína, teu corpo é musculoso, não tenha medo de mostrar isso e se expandir um pouco mais. Fique ereto não porque é confortável para você, fique ereto pela pressão – se não ficar ereto, todos vão te achar um fraco.

Mostre o corpo musculoso.
Os músculos precisam ser grandes e lindos.
Sobretudo bíceps, tríceps, peito e bunda. Ninguém se importa com os musculinhos internos, então nem perca tempo com eles. Se um músculo não pode ser visto a olho nu, ignore, mesmo que seja o cérebro.

Sim, olhe só para esses nerds, eles estão felizes?
Um verdadeiro alfa não pensa demais, nem mesmo pensa, só faz.

Portanto, faça, faça qualquer coisa. E quando fizer – grite, para que todos ouçam, e coloque no Instagram, para que todos vejam.
Porque você é um alfa – o líder da matilha.

E o mais importante: espalhe a palavra.
Ensine àqueles que merecem sobre alfas e betas.
E que os humanos são animais e que, em muitos e muitos anos, nada vai mudar.
Não cite a Bíblia, ou vai virar um beta de Jesus.
Ensine a outros homens – que ou é você ou é outra pessoa.
E se quiser parecer bem inteligente, explique tudo com basquete, que a vida é basquete, e que você ganha ou perde.

***

Fleumático

Quando você é uma criança lenta e brinca de pique-pega
É sempre assustador o fato de que nunca vai pegar ninguém
Que vai perseguir todo mundo, sozinho, pra sempre
E todo mundo vai rir.

No início, vão apenas fugir de você
Quando sacarem que é muito fácil, vão começar a correr e a rir
Num determinado momento, vão rir mais que correr
Depois, até mesmo rir será muito fácil
Vão começar a te zoar.
Chamar de lento.
De lerdo.
E por fim – de
Fleumático.

Então você vai chegar à conclusão de que não é só lento, é estúpido, pois nem sabe: o que é isso – fleumático –? Humilhado e sem medo de mostrar o teu analfabetismo, vai perguntar às mesmas pessoas: quem sou eu? Quem é esse, – fleumático –?

Vão rir de novo…

Mais tarde, você vai descobrir que, segundo alguns psicólogos,
Existem quatro tipos de pessoas:
Coléricos, sanguíneos, melancólicos e fleumáticos.

Nessa mesma classificação, às vezes os sanguíneos vêm primeiro, às vezes os coléricos, mas os fleumáticos são sempre os últimos.

E quando você perguntar pra alguém – quem é você? Vão responder:
Colérico – com paixão e orgulho
Sanguíneo – com calma e confiança
Melancólico–- com depressão, e mesmo assim, orgulho
E ninguém vai falar que é fleumático
Mas se você encontrar um em um milhão, vão falar:
Fleumático – com vergonha e submissão a todos os coléricos e sanguíneos.

Se alguém me perguntar quem eu sou,
Vou falar que sou um sanguíneo, com calma e confiança.
Não vou contar que pra mim o pique-pega era o oitavo círculo do inferno
Quantas vezes fui roubado – fiquei parado e não fiz nada, também não vou contar
Quantas vezes meu amor foi tomado por outra pessoa debaixo do meu nariz, enquanto eu fiquei ali parado sem fazer nada – não vou contar.
Quantas vezes me cortaram na fila…
Quanto tempo esperei o momento de chamar alguém pra dança
Quantas vezes o pique-pega terminou em “Juozas é o pegador? Ah, chega de brincar”.
Não vou contar como me sentia feliz quando tinha outro moleque lento no pique.
E como me sentia arruinado quando ele também me pegava.
Não vou contar como todos os meus colegas estão casados, moram em casas próprias e trabalham por dois mil euros ao mês.
Não vou contar como era assustador o pique-pega, que você só vai perseguir, sozinho, para sempre.
Vou responder:
Sanguíneo. Com calma e confiança.

***

Momento lindo, não passe

Pare, momento lindo, não passe.
Não porque estou feliz.
Porque preciso de mais tempo.

Pare, por favor, porque depois do estudo vem trabalho.
Pare, porque minhas paredes precisam de pintura.
Pare, porque os sanduíches não são mais saborosos.

Espere um minutinho, porque preciso acordar às seis.
Espere, porque as ressacas já parecem ondas do mar.
Espere, porque já comecei a me cansar quando subo as escadas.

Eita! Momento lindo, pare na beira da estrada.
Vou te multar por excesso de velocidade.

Se você fosse meu amigo, na certa seria aquele em cujo carro eu tento entrar, e você dirige mais um metro pra frente.

Não tenha tanta pressa, porque todos os dias eu ainda me lembro da infância.
Diminua a velocidade, porque amanhã vai ser de novo das nove às cinco.
Só um segundinho, porque eu ainda não quero ter mulher e filhos.

Pare, não porque o Fausto pediu,
Porque um homem não tem mais tempo para ler o Fausto
Pare praquele japonês que, todas as manhãs, dorme de pé no trem pro trabalho.
Pare pra mãe de cinco filhos.
Pare pra quem trabalha em dois empregos.
Pare, ou pelo menos não acelere mais a cada ano.

Pare, porque já faz tempo que não temos tempo livre.
Estamos tentando nos divertir, mas ainda tem trabalho por fazer,
E está consumindo nossa mente.

Ao menos pare, porque os relógios biológicos nunca param,
Minha vida vai se acabando a cada dia que passa.
Se eu puder pedir isso,
Com certeza,
Pare, momento lindo, não passe.
Porque numa pressa enorme,
Já não sei mais o que é felicidade.

Published October 18, 2023
© Specimen

Alfa, Flemático and Hermoso momento, no te mueras

Written in Lithuanian by Juozas


Translated into Spanish by Beatriz Chivite Ezkieta

Alfa

¡Alfa!
¿Qué es alfa?
¿Eres un alfa?
no sé tú,
pero yo, soy un alfa.
Ya sabes, hay alfas y betas.
Y uno es un alfa, o es un beta.
Y es mejor ser un alfa.
¿Cómo ser un alfa?

Lo más importante: no escuches a nadie.
Si tienes una opinión, aférrate a ella, si la cambias eres un beta.

Aún más importante, no te apegues a nada.
Si te enamoras eres un beta, el verdadero alfa no deja que pase porque un alfa es independiente.

Ponte recto con el pecho hacia fuera.
Sabes bien cómo hacer pesas en el gimnasio y tomar proteínas, tu cuerpo es musculoso, no tengas miedo de mostrarlo y de expandirte aunque sea un poco más. Mantente erguido, no porque sea natural para ti, mantente erguido por la presión; si no te mantienes erguido, todos te considerarán débil.

Muestra tu cuerpo musculoso.
Los músculos deben ser grandes y brillantes.
Sobre todo los bíceps, los tríceps, el pecho y los glúteos. A nadie le importan tus pequeños músculos internos, así que no pierdas el tiempo con ellos. Si un músculo no se puede ver a simple vista, lo ignoras, incluso si es el cerebro.

Ya, mira a esos nerds, ¿son felices?
Un verdadero alfa no piensa demasiado, ni siquiera piensa, simplemente lo hace.

Así que hazlo, haz cualquier cosa. Y cuando lo hagas, grita, para que todos lo escuchen, y ponlo en Instagram, para que todos lo vean.
Porque eres un alfa, el líder de la manada.

Y lo más importante: corre la voz.
Enseña a los que lo merezcan todo sobre alfas y betas.
Y que los humanos somos animales y que en muchos muchos años nada cambiará.
No cites la biblia o te convertirás en un beta de Jesús.
Enseña a otros hombres que eres tú, o es otra persona.
Y si quieres que te vean como muy listo, explícalo todo a través del baloncesto, que la vida es baloncesto y que o ganas o pierdes.
Diles a todos que es como un aula del cole: o acosas o te acosan.
Simplifica el inconmensurable secreto del universo que los genios no lograron explicar a través de seis mil años de historia humana escrita, simplifícalo todo a un juego de baloncesto, simplifícalo todo a un aula, simplifícalo a una palabra, alfa, que se pueda leer en Internet. Entonces, todo estará claro.

Y no dejes que los betas cambien tu opinión. Incluso si gritan “¡envíen a sus putas tropas a casa, se están muriendo!”

Sé alfa.

***

Flemático

Cuando eres un niño lento y estás jugando a pillar
siempre da miedo el que nunca vayas a atrapar a nadie
que solo vas a perseguirles a todos, solo, para siempre
y que todos se van a reír de ti.

Al principio, simplemente se escaparán de ti
cuando noten que es demasiado fácil, comenzarán a correr y a reír.
en un momento dado, se reirán más de lo que corren.
Entonces incluso reír se volverá demasiado fácil.
Comenzarán a hacerte bullying.
Te llamarán lento.
‘el de los pies lentos’.
Y al final –
Flemático.

Entonces te darás cuenta de que no solo eres lento, eres estúpido, ni siquiera sabes: ¿qué es -flemático-? Humillado, y sin miedo a mostrar tu estupidez, les preguntarás: ¿quién soy? ¿Quién es -flemático-?

Se reirán de nuevo…

Más adelante descubrirás que, según algunos psicólogos,
hay cuatro tipos personas:
Los coléricos, los sanguíneos, los melancólicos y los flemáticos.

Incluso en esta clasificación, a veces los sanguíneos se citan primero, a veces los coléricos, pero los flemáticos siempre son los últimos.

Y cuando le preguntas a cualquier persona, ¿quién eres? Responderá:
Colérico – Apasionado y orgulloso de serlo
Sanguíneo – Calmado y confiado de serlo
Melancólico – deprimido, pero orgulloso de serlo
Y nadie te dirá que es flemático
Pero si te encuentras a ese uno en un millón, te dirá:
Flemático – avergonzado y sometido a todos los coléricos y sanguíneos.

***

Hermoso momento, no te mueras

Si alguien me preguntara quién soy,
les diría que soy sanguíneo, con calma y con confianza.
No les diría que para mí jugar a pillar era el octavo círculo del infierno
cuántas veces me robaron… Me quedaba allí y no hacía nada, pero no les contaré eso.
Cuántas veces mi amor se lo llevo otra persona frente a mis narices, mientras yo me quedaba allí y no hacía nada, tampoco les contaré eso.
Cuantas veces se me colaron en la fila-
Cuánto tiempo esperé el momento de invitar a bailar a alguien
¿Cuántas veces jugar a pillar terminó en “Juozas está persiguiendo? Oh, dejemos de jugar”.
No les contaré lo feliz que me sentía cuando había otro niño lento jugando.
Y cuán condenado me sentía cuando aun así me atrapaba.
No les diré cómo todos mis compañeros están ya casados, viviendo en sus propias casas, trabajando por dos mil euros al mes.
No les diré lo aterrador que era jugar a pillar, que solo vas a seguir persiguiendoles a todos, solo, para siempre.
Yo responderé:
Optimista. Con calma y con confianza.
Detente hermoso momento, no mueras.
No porque esté feliz,
sino porque necesito más tiempo.

Para por favor, porque después de estudiar hay trabajo.
Para, porque mis paredes necesitan ser repintadas.
Para, porque los sándwiches ya no están tan ricos.

Espera un momento, porque tengo que levantarme a las seis mañana.
Espera, porque las resacas realmente están empezando a pesar.
Espera, porque empiezo a cansarme cuando necesito subir unas pocas escaleras.

¡wow, wow! Hermoso momento, para al lado del camino.
Te voy a poner una multa por exceso de velocidad.

Si fueras mi amigo, seguramente serías ese en cuyo coche estoy intentando entrar, y solo sigues conduciendo un metro hacia adelante.

No tengas tanta prisa, que aún todos los días recuerdo mi infancia.
Por lo menos reduce la velocidad, porque mañana todavía trabajas de nueve a cinco.
Espera un momento, porque todavía no quiero ni hijos y ni mujer.

Para, no porque Fausto te lo pida,
porque un hombre ya no tiene tiempo para leer Fausto.
Para por ese chico japonés, que todas las mañanas se queda dormido de pie en su tren al trabajo.
Para por la madre con cinco hijos.
Para por los que tienen dos puestos de trabajo.
Para, o al menos no seas más rápido cada año.

Para, porque ha pasado un tiempo desde que teníamos tiempo libre.
Estamos tratando de divertirnos, pero hay trabajo que hacer,
y nos está comiendo la mente.

Al menos te paras, porque los relojes biológicos nunca lo hacen,
mi vida se acaba con cada día que pasa
si puedo preguntar esto,
con seguridad,
para hermoso momento, no mueras.
porque como tengo tanta prisa,
ya no sé qué es la felicidad.

Published October 18, 2023
© Specimen


Other
Languages
Latvian
English
Portuguese
Spanish

Your
Tools
Close Language
Close Language
Add Bookmark